Warning: The use statement with non-compound name 'dibi' has no effect in /home/web/kmotricky.sk/www/insert_nette.php on line 4

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/web/kmotricky.sk/www/lib/zaraguza/Nette/nette.min.php on line 12
kmotricky.sk | Adresár organizácií, ktoré poskytujú pomoc

Adresár organizácií, ktoré poskytujú pomoc

Pre všetky tehotné ženy či matky s deťmi v sociálnej tiesni sme pripravili zoznam organizácií, na ktoré sa môžu obrátiť, keď potrebujú núdzové ubytovanie, poradenstvo, či iné sociálne služby. Ide o preverené zariadenia, rozdelené podľa regiónov - samosprávnych krajov.

VERZIA PRE TLAČ (.xls)

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt

Bratislavský kraj

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt
Náruč SENIOR&JUNIOR Bratislava Fedákova 5 tehotné ženy, opustené matky s deťmi do 3 rokov áno, 3 roky poradenstvo sociálne aj psychologické + špeciálne projekty Linka Hniezda záchrany
Tel: 0905/888 234
e-mail: junior@naruczachrany.sk
Web: www.sancaoz.sk
Brána do života Bratislava Medveďovej 4 obete domáceho násilia, matky s deťmi áno, maximálne 1 rok poradenstvo sociálne aj psychologické

Tel: 0905/581 950
e-mail: branadozivota@branadozivota.sk
web: www.branadozivota.sk

Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava + DORKA Košice, Prešov, Zvolen mladí dospelí, rodiny v ohrození áno - Centrá (na obnovu rodiny) DORKA: pobyt v rámci núdzoveho bývania vo všetkých centrách je max. možný na 3 roky poradenstvo, pomoc pri zháňaní bytov
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, 02 /638 15 208-9, info@usmev.sk
Centrum Dorka Košice – Hemerková 28, Košice, tel.- +421 55 2304 390,  NON-STOP kontakt - 0948 601 022, info@centrumdorka.sk
Centrum Dorka Prešov - Lomnickej 30, Prešov, 0915 863 505, presov@centrumdorka.sk
Centrum Dorka Zvolen – Bystrický Rad 71, 960 01 Zvolen, 0903 781 465, zvolen@centrumdorka.sk
Azylové centrum Betánia Malacky týrané ženy s deťmi, resp. ženy s deťmi bez domova áno, Pre ženy a deti sú v dome sú dostupné tieto služby: ubytovanie na určitý čas (zväčša na obdobie 1 roka, v odôvodnených prípadoch na dlhší čas, max. po predĺžení do 3 rokov), sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv

Tel.: 034/772 24 57, 0917/778 979, centrumbetania@gmail.com

Detský domov Bernolákovo (štátne zariadenie) Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo tehotná žena od 6. mesiaca tehotenstva do 1. života dieťaťa áno

02/ 45993477

02/45994411

detskydomovnadeje@stonline.sk
Detský domov Studienka (štátne zariadenie) Rontgenova 6, 851 01 Bratislava tehotná žena od 6. mesiaca tehotenstva do 1. života dieťaťa áno

Telefónnečíslo: 02/67209488
e-mail: 

postastudienka@gmail.com
Dúha Bratislava Stavbárska 8 deti 6-18 rokov a deti s matkami od 0-18 rokov áno, 12 miest pre matky s deťmi, max. 1 rok sociálne – právne –psychologické poradenstvo, poradňa + terapia Tel: 02/455 230 77
Mobil: 0918 824 247
e-mail: domovduha@domovduha.sk
web: www.domovduha.sk
Krízové centrum - REPULS Bratislava Budatínska 59/A deti, plnoletá fyzická osoba a rodiny s trvalým pobytom v Bratislave max. do 5 rokov a bez nároku na ubytovanie v inom zariadení spadajúcom pod magistrát

Tel: 02/622 500 35
e-mail: miriam.jamriskova@bratislava.sk

 

Poradenské Centrum Nádej Mokrohájska 3 , 851 01 Bratislava obete domáceho násilia a ohrozené deti áno, 6-12 mesiacov (2 byty s utajenou adresou) Komplexná pomoc a poradenstvo

Mobil: 0905 463 425 od 8:00 do 18:00

Stredisko sociálnych služieb Bratislava Vavilovova 18 ženy a matky s deťmi max 1 rok sociálne poradenstvo

Tel: 02/623 10 566
e-mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk

Ubytovňa Fortuna Bratislava Agátová 1/A deti, plnoletá fyzická osoba a rodiny s trvalým pobytom v Bratislave max. do 5 rokov a bez nároku na ubytovanie v inom zariadení spadajúcom pod magistrá Tel: 02/644 612 81, 02/642 837 52
e-mail: fortuna@bratislava.sk
Ubytovňa Kopčianska Bratislava, Kopčianska 90 deti, plnoletá fyzická osoba a rodiny s trvalým pobytom v Bratislave max. do 5 rokov a bez nároku na ubytovanie v inom zariadení spadajúcom pod magistrá Tel: 02/638 38687, 02/638 159 87
e-mail: kopcany@bratislava.sk

Banskobystrický kraj

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt
Amoret Lučenec Želežničná 17, 984 01 Lučenec ženy a deti v núdzi áno tel.: 047/4330343
mobil: 0915 820 647
e-mail: ksamoret@stonline.sk
Detský domov Ratolesť (Štátne zariadenie) Tŕnie č. 90 962 34 Zvolen tehotná žena od 6. mesiaca tehotenstva do 1. života dieťaťa áno

045/5391060

e-mail: jan.paluch@ratolest.sk

 

Dom Sv. Alžbety Ulica 9. mája 74, 974 01 Banská Bystrica ženy a deti v núdzi áno Poradenstvo mobil: 0911/232132
e-mail: michalikovalubica@dsaksbb.sk

Košický kraj

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt
Alžbetka, n.o. Školská 4 052 01 Spišská Nová Ves ženy a deti v núdzi áno Krízové stredisko pre deti, Domov na pol ceste telefón: 053/4298973-5
mobil: 0911 220 535
e-mail: alzbetka_no@pobox.sk
Červený kríž, Maják Trebišov M.R. Štefánikova 206, 075 01 Trebišov týrane ženy a deti áno - utajená adresa

tel.: 056/6722162
e-mail: trebisov@redcross.sk
www.redcross.sk

Dom Charitas Sv. Jozefa Spišská Nová Ves J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves mentálne postihnutí, matky a deti v núdzi áno poradenstvo tel.: 053/41 90 611
mobil:    0903 616804
e-mail:   jozef.hreus@caritas.sk
Krízové cetrum Košice Poľná 1, 040 14 Košická Nová Ves Zariadenia núdzového bývania“ pre osamelé matky s deťmi formou „Útulku“ pre mladých ľudí po ukončení ústavnej výchovy a osamelé ženy bez prístrešia áno, dočasné sociálne poradenstvo, pomoc na úradoch, viesť svojich klientov k zodpovednosti, učiť ich k pracovným návykom, pomôcť im opätovne sa zaradiť do bežného života a uplatniť sa v ňom

tel.: 055/671 45 94, krizovecentrum@charita-ke.sk

Nitriansky kraj

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt
Náruč SENIOR&JUNIOR Solčany 1. Mája 47/42 tehotné ženy, opustené matky s deťmi do 3 rokov áno, 3 roky poradenstvo sociálne aj psychologické + špeciálne projekty Mobil: 0917 40 40 66
e-mail: junior.solcany@naruczachrany.sk
web: www.sancaozsk.sk
Centrum Slniečko Nitra Útulok – SS pre matky s deťmi, Krízové centrum pre deti, Krízové centrum matky s deťmi Útulok - ubytovanie na určitý čas, oblečenie. max. na 2 roky, Krízové centrum 6 mesiacov poradenstvo sociálne aj psychologické Mobil: 0918 477 399, 0905 949 316, 0905 949 284
e-mail: utulok@centrumslniecko.sk, ksnh@centrumslniecko.sk, ks@centrumslniecko.sk
Detský domov Komárno (Štátne zariadenie) ul. Mieru č. 3 945 01 Komárno tehotná žena od 6. mesiaca tehotenstva do 1. života dieťaťa áno

035/24 33 011

dedkomarno@mail.t-com.sk

 

Krízové stredisko Hurbanovo Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo ženy a deti v núdzi áno, 6 miest poradenstvo zriaďovateľ VÚC
riaditeľka Ing. Kornélia Leczkésiová
kssoshurbanovo@gmail.com

Prešovský kraj

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt
Detský domov Prešov (Štátne zariadenie) Požiarnicka 3 080 01 Prešov tehotná žena od 6. mesiaca tehotenstva do 1. života dieťaťa áno

0917106690

0918247620

051/2433013

 dedpozdravot@gmail.com
DSS Ametyst Tovarné 094 01 Tovarné 117 Zariadenie núdzového bývania - 24 miest áno poradenstvo tel.: 057/44 95 234
MYMAMY, O.Z. Prešov ženám, obetiam domáceho násilia a ich deťom áno, podľa individ. posúdenia sociálne, psychologické a právne poradenstvo
051/771 22 33, krízová linka - mobil: 0911/444 991 od 8.00 - 17.00 hod

Trenčiansky kraj

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt
Detské mestečko (Štátne zariadenie) Na Dolinách 27 Zlatovce 91105 Trenčín tehotná žena od 6. mesiaca tehotenstva do 1. života dieťaťa áno

032 / 652 34 50

e-mail:

vilmanagyova@gmail.com
detskemestecko@stonline.sk

Jazmín, n.o. F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová matky s deťmi, týrané, zanedbávané, prípadne sa ocitli v hmotnej núdzi, či zostali bez strechy nad hlavou áno, kapacita 18 ľudí, pobyt max. 18 mes. v prípade opodstatnenia aj dlhšie Poradenstvo + služby

tel.: vrátnica - 046 / 519 85 30, riaditeľka - 046 / 519 85 31, sociálny pracovníci - 046 / 519 85 35-6, mob. 0905 342 880, 0918 941 255, jazmin.mrazova@stonline.sk

"DORKA": F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová,                                                                                                      Partizánska 32, 972 51 Handlová

Krízové centrum Čakanka SNP 4489/155, Považská Bystrica tehotné ženy, osamelé a týrané matky a deti áno, na 9 mesiacov sociálne, psychologické a právne poradenstvo
tel.c.: 042/436 10 06
kontakt. osoba: PhDr. Jarmila Maťošová
Orchidea, n.o. Škultétyho 246/9, Bošany áno poradenstvo

mobil: 0905 402 456
nonstop: 038/5426500, 0911 208 126
e-mail: lubica.sorlova@zoznam.sk, orchideabosany@stonline.sk

 

 

Trnavský kraj

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt
Azylový dom Emuazy Holíč Záhradná 1999/3, 909 01 Skalica týrane ženy a deti áno, poskytuje ubytovanie (41 osobám, 15 žien a max. 26 detí) na určitú dobu (na obdobie 1 roka, v odôvodnených prípadoch na dlhší čas, max. do 3 rokov) soc. poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

tel.č.: 034/668 31 10, 034/ 722 24 57, 0905/579 940, emauzy@stonline.sk

Detský domov Skalica (Štátne zariadenie) Pri potoku č. 10 Skalica tehotná žena od 6. mesiaca tehotenstva do 1. života dieťaťa áno

034 / 664 83 97

034 / 664 55 71

034 / 660 10 77

Domum Piešťany Bodona 55, Piešťany matky s deťmi v núdzi áno

mobil:0905/977032
tel.: 033/7727687
e-mail: domum@kios.sk

Josefinum Dolná Krupá Nám. L. van Beethovena, Dolná Krupá matky s deťmi áno, max na 1 rok Poradenstvo

tel.č.: 033/5577166
e.mail: josefinum@gmail.com

 

 

Križovatky Záhradná 3, P. O. Box 155, 909 01 Skalica

Tel.: 034/664 5718, 0907/899 271, krizovatky@ba.telecom.sk

Žilinský kraj

Názov Adresa Komu pomáha? Ubytovanie Ostatné služby Kontakt
Áno pre život Rajecké Teplice, Rajec matky s deťmi matky s deťmi poradenstvo (sociálne, právne aj psychologické)

Tel:041/549 4950, 041/542 44 34
Mobil: 0903 534 894
e-mail: apz@nextra.sk
web: www.anoprezivot.sk

Detský domov Necpaly (Štátne zariadenie) Necpaly č. 44 038 12 Martin tehotná žena od 6. mesiaca tehotenstva do 1. života dieťaťa áno

Telefón:

043 / 429 62 95

043/429 62 18

Mobil:

0907 852 765

E-mail:

dednecpaly@mail.t-com.sk

Dom Charitas Sv. Kláry Liptovský Mikuláš Borbisova 385, Liptovský Mikuláš 03101 dievčatám a mladým ženám vo veku 15 až 25 rokov áno, krátkodobo opatrenia sociálno právnej kurately + služby

044/5621932

sona.milanakova@caritas.sk

Dotyk Beckov Komplexná pomoc obetiam násilia, obete obchodovania s ľuďmi áno, utajené max. 1 rok finančná a materiálna pomoc, služby psychologicko-právnicko-sociálne Mobil: 0903 704 784
e-mail: dotyk@dotyk.sk
web: www.dotyk.sk
LÚČ Žilina Ul. J. Kráľa 7, 010 01 Žilina Slúži na pomoc týraným a zneužívaným matkám s deťmi a tehotným ženám v krízových situáciách. Kapacita pre celoročný pobyt je 52 klientov, denný 10 klientov áno, Kapacita pre celoročný pobyt je 52 klientov, denný 10 klientov. K dispozícii 14 izieb sociálny servis a asistenciu, sociálno-psychologický výcvik, terapeutické aktivity, pedagogickú činnosť, zážitkové aktivity a tábory a kreatívne dielne Tel.: 041/726 49 93, 041/724 34 96, e-mail: dsszakrala@vuczilina.sk, web: www.jkrala.dsszsk.sk
Náruč Čadca Májová 1099 obete domáceho násilia nie Psychologické služby, individuálna a skupinová terapia, psychologické poradenstvo, Osobná asistencia pre klientky, Preventívne a osvetové aktivity zamerané na problematiku domáceho násilia, Poradenstvo zamerané na rozvoj zručností potrebných pre uplatneni Tel: 041/4332244
e-mail: poradnacadca@naruc.sk
OZ Žena v tiesni P.O.BOX 70, 036 01 Martin ženy prežívajúce násilie Sprostredkujú chránené bývanie Sociálne-ekonomické, právne a psychologické poradenstvo + poskytujú služby a pomoc klientkám na úradoch tel. č.: krízová linka - pondelok – piatok od 7:00 do 20:00 hod.0907 346 3740911 346 374. Mail: oz.zenavtiesni@tipnet.sk