Warning: The use statement with non-compound name 'dibi' has no effect in /home/web/kmotricky.sk/www/insert_nette.php on line 4

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/web/kmotricky.sk/www/lib/zaraguza/Nette/nette.min.php on line 12
kmotricky.sk | Na čo použijeme vaše príspevky?

Na čo použijeme vaše príspevky?

Prostriedky získané z takejto komunity darcov budeme zbierať na účte

SK90 0200 0000 0037 6134 3853  a  budú použité :

-          na úhrady energií, ktoré spotrebujú u nás - v NÁRUČI Senior & Junior Dúbravka  alebo v NÁRUČI Senior & Junior Solčany - ubytované sociálne odkázané mamičky s deťmi

-          na vzdelávacie a motivačné projekty sociálnej inklúzie bez ktorých by matky nezohnali prácu a príjem a nedokázali by dieťa uživiť

-          na  získavanie nových individuálnych Kmotričiek-mentoriek – pre novú skupinu matiek ako aj na udržiavanie a obnovu kmeňa Kmotričiek-darkýň.