Warning: The use statement with non-compound name 'dibi' has no effect in /home/web/kmotricky.sk/www/insert_nette.php on line 4

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/web/kmotricky.sk/www/lib/zaraguza/Nette/nette.min.php on line 12
kmotricky.sk | Staňte sa kmotričkou mentorkou

Staňte sa kmotričkou mentorkou

Pomôžte matkám s deťmi v núdzi. Zmeníte im život k lepšiemu.

Kmotrička mentorka je dobrovoľníčka, ktorá najmä emočne a ľudsky pomáha opustenej mamičke s dieťaťom (dočasne umiestnenej v Náruči záchrany) úspešne riešiť a zvládať životné problémy. Stáva sa ich priateľkou, poradkyňou, bútľavou vŕbou.

Komu pomáha kmotrička mentorka?

Mamičkám, ktoré sa ocitajú so svojimi deťmi v sociálnej núdzi, no chcú byť dobrými matkami napriek všetkým okolnostiam. 
Tie okolnosti boli v ich prípade pritom mimoriadne ťažké – detstvo v nefunkčnej rodine, alkoholizmus či gamblerstvo rodičov, neúplná rodina, chudoba, alebo pobyt v detskom domove, kde vzor rodiny prakticky neexistoval, následne nevydarené partnerské vzťahy, lebo opäť chýbal prirodzený vzor, ako má dobré partnerstvo fungovať...
Ostali samé bez akejkoľvek pomocnej ruky, otec dieťaťa jednoducho odišiel, prípadná rodina jej dieťa odmietala prijať, ona však svoje dieťa nemôže a hlavne nechce len tak niekde nechať...
Detstvo im nevrátime, ani partnera im za ne nevyberieme.
Ponúkli sme im aspoň možnosť zostať so svojím dieťaťom v Centre sociálnych služieb Náruč SENIOR&JUNIOR, kde dostávajú sociálne a psychologické poradenstvo.
Stále však cítime, že im chýba blízky človek - niekto ako kmotrička...

Čo robí Kmotrička mentorka?

Nahrádza opustenej mamičke s dieťaťom širšiu rodinu, niekoho na koho sa môžu obrátiť aj s osobnejšími problémami, niekoho, kto by im slúžil ako prirodzený vzor aktívneho človeka, niekoho, kto sa zaujíma o ich problémy a má chuť a schopnosť im s nimi pomáhať.
Kmotrička mentorka sa s mamičkou pravidelne stretáva minimálne 2-3 hodiny týždenne, pomáha jej pri výchove či pri vedení domácnosti, podporuje jej sebavedomie rovnocenným spôsobom (čo je iné, ako keď ich pochváli sociálna pracovníčka zo zariadenia).  Minimálne  dva razy  mesačne sa stretáva aj s mamičkou aj dieťaťom a dva razy mesačne s dieťaťom (vtedy si  mamička môže zariadiť nutné záležitosti, napríklad: skúšky v škole, pracovný pohovor, brigádnická práca, prehliadky u lekára), aby vzťah Kmotričky k matke aj k dieťaťu bol rovnocenný. Kmotrička ostáva Kmotričkou aj po odchode mamičky s dieťaťom z Náruče záchrany.

Kto pomáha Kmotričke mentorke?

Aj  Kmotrička potrebuje oporu – aby si vedela poradiť v nečakanej situácii, aby sa vyvarovala prípadnej psychickej záťaži.
Preto sa raz do mesiaca koná supervízia – spoločné stretnutie dobrovoľníčok s koordinátorom projektu pod vedením psychologičky. Tu si Kmotričky povedia, čo zažili za mesiac v kruhu malej rodiny mamičky, vymenia si skúsenosti a overia svoje postupy prístupu k mamičke a jej dieťaťu. Úlohou psychologičky je kontrolovať vyváženosť vznikajúcich vzťahov medzi Kmotričkami a mamičkami s deťmi a strážiť, aby sa ich prístup k mamičkám držal pravidla CSS Náruč JUNIOR, ktoré mamičkám „nerozdáva ryby, ale učí ich, aby si ich vedeli chytiť“.  Koordinátor projektu im zas dá spätnú väzbu ako mamičky a deti napredujú z tohto nového vzťahu.

Kde sa dá prihlásiť a ako všetko prebieha?

Ak máte minimálne 30 rokov a aspoň jedno dieťa a dostatok času, ktorý môžete venovať pomoci opustenej mamičke s deťmi v núdzi, napíšte na:

info@kmotricky.sk

junior@naruczachrany.sk

Čaká vás pozvanie na pohovor, kde budeme zisťovať vaše predpoklady na takúto pomoc.
Potom absolvujete špeciálne celodenné školenie, kde sa naučíte zvládať modelové situácie.
Následne vám bude predstavená vaša mamička s dieťaťom a začnú sa vaše pravidelné stretnutia.
Každý mesiac budete môcť akékoľvek vzniknuté situácie prekonzultovať s ostatnými Kmotričkami, psychologičkou, či koordinátorom na spoločnej supervízii v CSS Náruč SENIOR&JUNIOR.

Pohovor, školenie a supervízie budú prebiehať:
Centrum sociálnych služieb Náruč SENIOR&JUNIOR
Fedákova 5
841 02 Bratislava-Dúbravka

TEŠÍME SA NA VÁS!


Ak sa nemôžete sať Kmotričkou mentorkou a nemôžete darovať to najvzácnejšie – váš čas,
staňte sa Kmotričkou darkyňou a pravidelne podporujte opustené mamy s deťmi v núdzi finančne. STAŇTE SA DARKYŇOU